JIRAKO linka

Poskytované služby

Firmám a živnostníkům nabízíme:
  • zavedení účetnictví
  • kontrolu vedení účetnictví
  • vedení účetnictví a daňové evidence
  • zpracování mezd a mzdové evidence
  • účetní poradenství

Účetní služby

Účetnictví a daňová evidence je jednorázově zpracovávána (1x za rok) nebo průběžně vedena dle časových požadavků klientů. Samozřejmostí je vyhotovení účetní závěrky, daňových přiznání a další dokumentace, zastoupení na úřadech. Vše ve stanovených zákonných lhůtách.

Doklady jsou vyzvedávány u klientů a dále je již vše v naší režii. Pracujeme ve vlastních prostorách s vlastní technikou a vybavením. Používáme účetní systém Cézar.
Praxe s tímto způsobem provozu potvrdila výhodnost tzv. účetního "outsourcingu", který dává vám jako našim klientům více času a prostoru na věnování se vlastní odborné činnosti bez nutnosti řešit účetní a daňové problémy. Výstupy z účetnictví a daňové evidence jsou přizpůsobeny požadavkům klientů - buď v elektronické nebo papírové podobě. Nabízíme i možnost zpracovávat účetní data přímo v sídle klienta avšak ve vlastním účetním systému.

V rámci účetního poradenství jsou naši klienti informováni o podstatných změnách v oblasti českých daní a účetnictví, které se jich bezprostředně dotýkají.